مسجد باباحاجي محله ي بهبهاني

مسجد باباحاجي محله ي بهبهاني

مسجد باباحاجي محله ي بهبهاني

براي ديدن اين تصوير و ديگر تصاوير بافت كهن بوشهر، روي عكس كليك نماييد

نوشته شده توسط   | لینک ثابت |

 

مسجد نو محله ی شنبدی

مسجد نو محله ی شنبدی

مسجد قصاب ها محله ی شنبدی

مسجد ملک محله ی شنبدی

 

مسجد پیرزن (فاطمه زهرا س)محله ی ده دشتی

مسجد کوفه محله ی بهبهانی

 

حسینیه روانان محله ی کوتی

مسجد شیخ سعدون  محله ی کوتی

 

براي ديدن اين عكس ها و ديگر تصاوير بافت كهن بوشهر اين جا كليك كنيد

نوشته شده توسط   | لینک ثابت |

 

مسجد پیر زن ـ مسجد فاطمه زهرا (س)

مسجد فاطمه ی زهرا س (مسجد پیرزن) 

مسجدی که در آن مصطفی گراشی نوحه می خواند

براي ديدن اين تصوير و ديگر تصاوير بافت كهن بوشهر، روي عكس كليك نماييد

نوشته شده توسط   | لینک ثابت |

مسجد برازجانی ها (واقع در محله سنگی بندر بوشهر)

مسجد برازجانی ها

مسجدی که در آن محمد دوانی نوحه می خواند


حسینیه روانان واقع در محله ی کوتی بندر بوشهر

 حسینیه روانان 

محل برگزاری مراسم سینه زنی خردسالان و نوجوانان

محله ی کوتی


مسجد امام جسن (مسحد فیل) واقع در محله ی کوتی بندر بوشهر

مسجد امام حسن مجتبی (ع)

مسجدی که در آن مرحوم محمود بشکوه نوحه می خواند و اکنون احمد شیخ ذاکر نوحه خوانش می باشد.

براي ديدن اين تصوير و ديگر تصاوير بافت كهن بوشهر، روي عكس كليك نماييد 

نوشته شده توسط   | لینک ثابت |

 

 

مسجد امام (مسجد قبری)

مسجد امام (مسجد قبری)

مسجدی که در آن حمید دشتی فرد نوحه می خواند


مسجد کوفه واقع در محته ی بهبهانی بندر بوشهر

مسجد کوفه (واقع در محله ی بهبهانی بندر بوشهر)


 

میدان تعزیه محله ی کوتی (میدان ننه ی اصغر)

میدون ننی اصغر 

این جا یکی از قدیمی ترین جاهایی است که در بندر بوشهر مراسم تعزیه و روضه خوانی برگزار می شد این خانه متعلق به خانواده ی چالی است و مادر اصغر و مرحوم اصغر چالی از بانیان این مراسم بودند. به همین حاطر هم این میدان به میدون ننه ی اصغر معروف شده است.

براي ديدن اين تصوير و ديگر تصاوير بافت كهن بوشهر، روي عكس كليك نماييد

نوشته شده توسط   | لینک ثابت |